Zarządzanie i współpraca w zespole wielopokoleniowym

Główne korzyści ze szkolenia:

  • Zrozumienie najważniejszych różnic w sposobie myślenia i działania pomiędzy osobami z różnych pokoleń
  • Rozwój umiejętności angażowania w pracę i współpracę zespołu osób z różnych pokoleń
  • Maksymalizowanie potencjału i wydajności zespołu zróżnicowanego wiekowo
  • Poznanie najlepszych praktyk, jak tworzyć zespół, w którym każde pokolenie może jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności

Główne punkty programu

  • Jeden zespół, cztery różne pokolenia – baby boomers, pokolenie X, Y, Z (millenialsi) – utrudnienie czy wartość?
  • Co dla kogo jest ważne? Charakterystyka i potrzeby pracowników z poszczególnych pokoleń.
  • Cechy i umiejętności menedżera, który efektywnie potrafi zarządzać zespołem międzypokoleniowym
  • Najważniejsze zasady komunikacji menedżera z grupą zróżnicowaną wiekowo. Model rozmowy oparty na potrzebach.
  • Błędy, których należy się wystrzegać: jak radzić sobie ze stereotypami i uprzedzeniami?
  • Budowanie kultury wzajemnego wsparcia, wspieranie uczenia się i rozwoju, wyjście poza schematy
uczestnicy szkolenia stacjonarnego
Magdalena Cieślak
Vector
Trener prowadzący szkolenie

Magdalena Cieślak

Trenerka / Konsultantka

Trenerka, konsultantka, facylitatorka. Twórczyni autorskich programów i cykli szkoleniowych.

Prowadzi szkolenia i facylitacje z zakresu konstruktywnej komunikacji i współpracy, zarządzania, kreatywności i zwiększania skuteczności radzenia sobie ze stresem. Mediuje konflikty i wspiera w osiąganiu porozumienia. Pracowała dla największych marek i firm, liderów rynku. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywała w wiodącej polskiej firmie szkoleniowej House of Skills.

Zapytaj o ofertę