Komunikacja w oparciu NVC Marshalla B. Rosenberga

Główne korzyści ze szkolenia:

  • Wzrost skuteczności biznesowej dzięki umiejętności prowadzenia dialogu uwzględniającego cele i potrzeby, własne i innych
  • Lepsze relacje w pracy: rozumienie siebie i innych dzięki rozwijaniu świadomości swoich uczuć i potrzeb oraz uczuć i potrzeb innych ludzi
  • Budowanie kompetencji w prowadzeniu konstruktywnych rozmów ze współpracownikami i klientami w oparciu o szacunek i empatię dla siebie i innych

Główne punkty programu

  • Główne założenia NVC. Czym jest, czym nie jest NVC?
  • Model języka NVC: język żyrafy i język szakala, jak je odróżnić i jak wpływają na budowanie relacji
  • Czym są potrzeby – rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i potrzeb
  • Rozpoznawanie potrzeb drugiej strony bez względu na to, jak zostają wyrażone
  • Model OUPP – 4 kluczowe kompetencje empatycznej komunikacji, które ułatwiają porozumienie
  • Znajdowanie rozwiązań sytuacji konfliktowych dzięki dochodzeniu do potrzeb – praca na własnych przykładach
  • Przełożenie rozwiązań na język pozytywnego działania – jak skutecznie formułować prośby
uczestnicy szkolenia stacjonarnego
Magdalena Cieślak
Vector
Trener prowadzący szkolenie

Magdalena Cieślak

Trenerka / Konsultantka

Trenerka, konsultantka, facylitatorka. Twórczyni autorskich programów i cykli szkoleniowych.

Prowadzi szkolenia i facylitacje z zakresu konstruktywnej komunikacji i współpracy, zarządzania, kreatywności i zwiększania skuteczności radzenia sobie ze stresem. Mediuje konflikty i wspiera w osiąganiu porozumienia. Pracowała dla największych marek i firm, liderów rynku. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywała w wiodącej polskiej firmie szkoleniowej House of Skills.

Zapytaj o ofertę