Komunikacja w oparciu NVC Marshalla B. Rosenberga

Główne korzyści ze szkolenia:

  • Wzrost skuteczności biznesowej dzięki umiejętności prowadzenia dialogu uwzględniającego cele i potrzeby, własne i innych
  • Lepsze relacje w pracy: rozumienie siebie i innych dzięki rozwijaniu świadomości swoich uczuć i potrzeb oraz uczuć i potrzeb innych ludzi
  • Budowanie kompetencji w prowadzeniu konstruktywnych rozmów ze współpracownikami i klientami w oparciu o szacunek i empatię dla siebie i innych

Główne punkty programu

  • Główne założenia NVC. Czym jest, czym nie jest NVC?
  • Model języka NVC: język żyrafy i język szakala, jak je odróżnić i jak wpływają na budowanie relacji
  • Czym są potrzeby – rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i potrzeb
  • Rozpoznawanie potrzeb drugiej strony bez względu na to, jak zostają wyrażone
  • Model OUPP – 4 kluczowe kompetencje empatycznej komunikacji, które ułatwiają porozumienie
  • Znajdowanie rozwiązań sytuacji konfliktowych dzięki dochodzeniu do potrzeb – praca na własnych przykładach
  • Przełożenie rozwiązań na język pozytywnego działania – jak skutecznie formułować prośby
Trener prowadzący szkolenie

Magdalena Cieślak

Trenerka / Konsultantka

Trenerka, konsultantka, facylitatorka. Twórczyni autorskich programów i cykli szkoleniowych.

Prowadzi szkolenia i facylitacje z zakresu konstruktywnej komunikacji i współpracy, zarządzania, kreatywności i zwiększania skuteczności radzenia sobie ze stresem. Mediuje konflikty i wspiera w osiąganiu porozumienia. Pracowała dla największych marek i firm, liderów rynku. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywała w wiodącej polskiej firmie szkoleniowej House of Skills.

Zapytaj o ofertę

BIZNESTOR_gradient_1_PDF (1) 1
12bb0978-f82f-46b5-9b5c-e8518673666e_medium-PhotoRoom 2
Wspieramy liderów w skutecznym osiąganiu celów.

Model L.E.A.D analizuje 4 filary przywództwa: Listening (słuchanie), Executing (realizowanie), Analyzing (analizowanie), Dreaming (kreowanie)

15 minut! Tyle czasu potrzebuje lider, by wypełnić kwestionariusz zawierający 48 pytań

L.E.A.D – 3 najważniejsze korzyści dla organizacji:
L.E.A.D – 3 najważniejsze korzyści deklarowane przez liderów:

Zadzwoń – tel. 666 304 757
lub napisz: bsapala@biznestor.pl i dowiedz się więcej!

Liderzy rynku wybierają L.E.A.D