Doradztwo biznesowe dla MŚP

Wspieramy właścicieli i osoby zrządzające małymi i średnimi przedsiębiorstwami w realizacji celów biznesowych, przez dobrze zorganizowane i zmotywowane zespoły.
Bartłomiej Sapała

Główne korzyści z doradztwa:

  • Znam swoje osobowościowe predyspozycje – mocne strony
  • Znam zalety innych predyspozycji i potrafię je wykorzystywać w zarządzaniu
  • Wiem w jakich sytuacjach moje naturalne predyspozycje mogą utrudniać skuteczne działanie

Schemat działania w projekcie doradczym:

arrow1
sg

Analiza sytuacji wyjściowej w organizacji

Ikona (
arrow1

Opracowanie i prezentacja koncepcji

Ikona
arrow1

Powołanie zespołu do realizacji projektu

HR BP

Opracowanie szczegółowego planu działań doradczych i szkoleniowych

df
Ikona 1
arrow 3

Ewaluacja i raport końcowy

Ikona 2

Dostosowania i propozycja dodatkowych działań wspierających, jeżeli konieczne

arrow 3
biznestor
arrow 3

Okresowe podsumowania i ocena efektywności

Ikona

START PROJEKTU

Konsultanci prowadzący projekty doradcze

Bartłomiej Sapała
Vector
Trener/konsultant

Bartłomiej Sapała

Trener i konsultant. Wspiera w zakresie przywództwa, sprzedaży i efektywności.

Doświadczenie w zarządzaniu zdobył w firmie Decathlon. Po dwuletnim okresie szkolenia we Francji, przez 10 lat rozwijał Decathlon w Polsce. Prowadzi kompleksowe projekty doradczo-szkoleniowe. Autor publikacji i współautor książek biznesowych. Prowadzi zajęcia z efektywności osobistej na podyplomowych studiach dla HR BP na Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy szkoleniowej wykorzystuje Analizę Transakcyjną. Certyfikowany trener FRIS, WIAL i L.E.A.D. Ekspert NOZBE.

Pasjonat sportu, jogi, języków obcych i rozwoju osobistego.
Mąż i ojciec, który lubi spędzać czas z rodziną.

Joanna Gospodarczyk
Vector
Trener/konsultant

Joanna Gospodarczyk

HR Biznes Partnerka i HR Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu kadry zarządzającej w strategicznych działaniach, dotyczących zasobów ludzkich. Doświadczenie zdobywała między innymi w Polskich Liniach Lotniczych LOT i Deloitte.

Z wykształcenia psycholog i coach. Certyfikowana konsultantka LEAD.

Wspiera organizacje w obszarze szeroko rozumianych zasobów ludzkich.

Magdalena Cieślak
Vector
Trener/konsultant

Magdalena Cieślak

Trenerka, konsultantka, facylitatorka. Twórczyni autorskich programów i cykli szkoleniowych.

Prowadzi szkolenia i facylitacje z zakresu konstruktywnej komunikacji i współpracy, zarządzania, kreatywności, zwiększania skuteczności i radzenia sobie ze stresem. Mediuje konflikty i wspiera w osiąganiu porozumienia. Pracowała dla największych marek i firm, liderów rynku. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywała w wiodącej polskiej firmie szkoleniowej House of Skills.

Rodzaje projektów doradczych

gs Organizacja
g Przywództwo
gs Sprzedaż
Bartłomiej Sapała

Analiza sytuacji wyjściowej w organizacji polega na:

  • Wypełnieniu kwestionariusza HPO SOCRES
  • Przeprowadzeniu rozmów z właścicielem, osobami zarządzającymi oraz wybranymi pracownikami
  • Obserwacji zespołu w realnych warunkach pracy

Celem jest dokładne poznanie specyfiki działania firmy oraz identyfikacja wyzwań, z jakimi się mierzy. Analiza pozwala ocenić obecną sytuację i ustalić, w których obszarach działalności przedsiębiorstwa da się stosunkowo łatwo i szybko wprowadzić korzystne zmiany.

Zakres naszego działania dotyczy przede wszystkim struktury organizacyjnej, metod zarządzania oraz efektywności procesów, w tym procesu sprzedaży.

Wdrożenie modelu przywództwa opartego o CoLEADERSHIP

Wiemy jak, w praktyczny sposób, wykorzystywać takie elementy zarządzania strategicznego jak wizja, misja, wartości, strategie i cele.

Uważamy, że są ważne i potrzebne do budowania wewnętrznej motywacji i zaangażownia oraz rozwijania autonomii pracowników.

Wspieramy firmy w określaniu własnej, wyjątkowej kultury organizacayjnej. Pomagamy w jej wdrożeniu i ugruntowaniu dzięki systematycznej pracy liderów w trzech obszarach:

  • realizacja wizji, strategii i celów
  • budowanie i scalanie zespołu
  • rozwijanie indywidualnego potencjału każdego pracownika.
ludzie na szkoleniu

Pozyskanie dofinansowania PARP

Możesz uzyskać do 80% dofinansowania kosztów szkoleń, coachingu i doradztwa biznesowego, z funduszy UE. Oferta dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt.

Zapytaj o ofertę