27 października 2022

Zbudowanie zespołu zarządzającego firmą

Udostępnij artykuł

O firmie:
Producent mebli, obecny na rynku od 30 lat, zatrudnienie około 200 osób, roczny przychód > 100 MPLN

Potrzeba klienta:
1. Wsparcie w zbudowaniu zespołu i rozwinięcie kompetencji liderów odpowiedzialnych za kluczowe działy firmy: projektowanie, produkcja, sprzedaż, marketing, zakupy, logistyka, kontrola jakości, badania i rozwój
2. Wprowadzenie efektywnego modelu zarządzania firmą, opartego o realizację założonych celów i strategii.

Podjęte działania:
1. Określenie optymalnej struktury organizacyjnej zespołu
2. Reorganizacja i doprecyzowanie kompetencji oraz zakresu odpowiedzialności liderów
3.Określenie wizji, strategii i celów firmy
4. Wprowadzenie modelu zarządzania ukierunkowanego na realizacje celów, spajanie zespołu, oraz indywidualny rozwój każdego z liderów
5. Regularny Coaching właściciela firmy
6. Mentoring liderów zespołu zarządzającego – regularność dopasowana do bieżących potrzeb
7. Liczne szkolenia rozwijające kompetencje zespołu menedżerskiego

Czas trwania projektu: 3 lata

Uzyskane rezultaty:
1. Podwojenie przychodów firmy w okresie trwania projektu
2. Rozwój infrastruktury umożliwiający wzrost możliwości produkcyjnych adekwatnie do wzrostu sprzedaży
3. Znaczący wzrost rozpoznawalności marki na rynku
4. Rozwój eksportu do kilkunastu krajów
5. Firma kontynuuje i planuje dynamiczny rozwój w kolejnych latach

Na prośbę, możliwy jest kontakt z właścicielem firmy w celu udzielenia referencji.