27 października 2022

Zbudowanie zespołu zarządzającego firmą

Udostępnij artykuł

O firmie:
Producent mebli, obecny na rynku od 30 lat, zatrudnienie około 200 osób, roczny przychód > 100 MPLN

Potrzeba klienta:
1. Wsparcie w zbudowaniu zespołu i rozwinięcie kompetencji liderów odpowiedzialnych za kluczowe działy firmy: projektowanie, produkcja, sprzedaż, marketing, zakupy, logistyka, kontrola jakości, badania i rozwój
2. Wprowadzenie efektywnego modelu zarządzania firmą, opartego o realizację założonych celów i strategii.

Podjęte działania:
1. Określenie optymalnej struktury organizacyjnej zespołu
2. Reorganizacja i doprecyzowanie kompetencji oraz zakresu odpowiedzialności liderów
3.Określenie wizji, strategii i celów firmy
4. Wprowadzenie modelu zarządzania ukierunkowanego na realizacje celów, spajanie zespołu, oraz indywidualny rozwój każdego z liderów
5. Regularny Coaching właściciela firmy
6. Mentoring liderów zespołu zarządzającego – regularność dopasowana do bieżących potrzeb
7. Liczne szkolenia rozwijające kompetencje zespołu menedżerskiego

Czas trwania projektu: 3 lata

Uzyskane rezultaty:
1. Podwojenie przychodów firmy w okresie trwania projektu
2. Rozwój infrastruktury umożliwiający wzrost możliwości produkcyjnych adekwatnie do wzrostu sprzedaży
3. Znaczący wzrost rozpoznawalności marki na rynku
4. Rozwój eksportu do kilkunastu krajów
5. Firma kontynuuje i planuje dynamiczny rozwój w kolejnych latach

Na prośbę, możliwy jest kontakt z właścicielem firmy w celu udzielenia referencji.

BIZNESTOR_gradient_1_PDF (1) 1
12bb0978-f82f-46b5-9b5c-e8518673666e_medium-PhotoRoom 2
Wspieramy liderów w skutecznym osiąganiu celów.

Model L.E.A.D analizuje 4 filary przywództwa: Listening (słuchanie), Executing (realizowanie), Analyzing (analizowanie), Dreaming (kreowanie)

15 minut! Tyle czasu potrzebuje lider, by wypełnić kwestionariusz zawierający 48 pytań

L.E.A.D – 3 najważniejsze korzyści dla organizacji:
L.E.A.D – 3 najważniejsze korzyści deklarowane przez liderów:

Zadzwoń – tel. 666 304 757
lub napisz: bsapala@biznestor.pl i dowiedz się więcej!

Liderzy rynku wybierają L.E.A.D