Doradztwo biznesowe

Pozyskaj dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Pozyskaj do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo!

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane realizacją szkoleń (w tym doradztwo i coaching), w celu podniesienia kompetencji, motywacji a w rezultacie efektywności pracy tworzącego firmę zespołu. Program obejmuje 14 województw, z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego. Dodatkowo, przy skorzystaniu z ofert specjalnych istnieje możliwość zrekompensowania wkładu własnego!

Pozyskanie dofinansowania projektu szkoleniowego jest proste!

Standardowa procedura postępowania jest następująca:

 1. Prosimy o kontakt z naszym konsultantem – wystarczy wysłać email o treści: „dofinansowanie” na adres naszego biura: biuro@biznestor.pl
 2. Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych opracujemy program dedykowany Państwa firmie.
 3. Firma i uczestnicy szkolenia zarejestrują się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zgłoszą udział w szkoleniu.
 4. Firma zgłosi się do regionalnego operatora w celu podpisania umowy.
 5. Nasz konsultant pomoże Państwu w wypełnieniu wszelkich niezbędnych dokumentów.
 6. Wspólnie zaplanujemy dogodne dla Państwa terminy szkoleń i przystąpimy do realizacji projektu.
idea

CEL PROJEKTU

Uważamy, że warunkiem sukcesu w dzisiejszej, tak szybko zmieniającej się rzeczywistości jest klarowna wizja i misja firmy, jasne cele i strategie oraz dobrze zorganizowany i zmotywowany do ich realizacji zespół ludzi. Wspólnie z właścicielami i osobami zarządzającymi podejmujemy działania, które pomagają spełnić ten warunek. Efektywna, pełna jakości praca na rzecz realizowania wizji i misji umożliwia świadomy i systematyczny rozwój rentownego biznesu. Wykorzystujemy do tego skuteczne metody i narzędzia oraz doświadczenie zdobyte w zarządzaniu w międzynarodowych korporacjach. Większość naszych konsultantów jest trenerami biznesu, coachami i absolwentami studiów MBA.

rodzaje

RODZAJE PROJEKTÓW

 • Audyt organizacyjny
 • Doradztwo strategiczne
  • Tworzenie wizji i misji firmy
  • Definiowanie strategii i celów
 • Doradztwo organizacyjne
  • Planowanie optymalnej struktury organizacyjnej
  • Kaskadowanie celów – wdrażanie modelu zarządzania przez cele
   (MBO – Management by Objectives)
 • Audyt, doradztwo i wsparcie HR
  • Tworzenie profili kompetencyjnych
  • Assessment Center
  • Development Center
  • Coaching
  • Mentoring
  • Team building
  • Tworzenie systemów motywacyjnych

Czytaj więcej

 • Analiza i poprawa efektywności procesów
  Lean management

 

 • Analiza i budowanie oferty handlowej
  Category managemet

 

 • Analiza KPI
  kluczowe, finansowe i niefinansowe
  wskaźniki efektywności biznesu

 

schemat

SCHEMAT DZIAŁANIA

Analiza sytuacji wyjściowej w organizacji
Opracowanie i prezentacja koncepcji
Powołanie zespołu do realizacji projektu
Okresowe podsumowania i ocena efektywności
START PROJEKTU
Opracowanie szczegółowego planu działań doradczych i szkoleniowych
Dostosowania i propozycja dodatkowych działań wspierających, jeżeli  konieczne
Ewaluacja i raport końcowy
trenerzy

TRENERZY I KONSULTANCI

Trener / Konsultant
Bartłomiej Sapała
Trener / Konsultant
Andrzej Niemczyk
Trener / Coach
Renata Wasylów
Trener / Coach
Magdalena Cieślak
Trener / Coach
Maciej Robakiewicz
Trener / Konsultant
Joanna Dąbrowska-Ospital
Trener / Konsultant
Mariusz Kędzierski
Coach / Konsultant
Marek Łukaszewski
Trener / Doradca
Witold Mockałło
Category Manager
Joanna Sapała
Trener / Konsultant
Bartosz Czapiewski
referencje

REFERENCJE