Szkolenia z zarządzania

Zarządzanie strategiczne, przywództwo i efektywność zespołów

Pomagamy w tworzeniu optymalnego środowiska pracy w organizacjach
Inspirujemy liderów do działania z pasją! Tak by radzili sobie z wyzwaniami i optymalnie wykorzystywali potencjał współpracowników

Don`t be genius, be genius maker! To piękna idea, przesłanie, którym niewątpliwie warto się kierować w zarządzaniu i przewodzeniu innym. Polega na przekonaniu, że zadaniem menedżera-lidera jest rozwój i uwalnianie potencjału współpracowników.

„Nasz zawód (menedżer) to najpiękniejszy zawód świata”, wielokrotnie słyszeliśmy te słowa w ustach motywujących nas szefów. I gdyby odnieść to wyłącznie do idei „genius maker”, to rzeczywiście piękno tego zawodu byłoby bezdyskusyjne. Jednak sprawy komplikuje fakt, że odpowiedzialnością numer jeden, która na nas spoczywa  jest osiąganie zadawalających firmę rezultatów. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie. Bez osiągania założonych celów żaden biznes nie może przetrwać na konkurencyjnym rynku.

W praktyce konieczność realizacji bardzo ambitnych celów w niepewnej, zmiennej i złożonej rzeczywistości, w której żyjemy wywiera na menedżerach ogromną presję, a to czyni ich zawód bardzo wymagającym.

Wiemy jednak, że przy odpowiednich kompetencjach i wsparciu może on być bardzo ekscytujący i satysfakcjonujący!

Zapraszamy na szkolenia!

Zespół trenerów – liderów Biznestor

 

lista
LISTA SZKOLEŃ