Skuteczne przywództwo – 2 DNI

Szkolenie dla liderów, menedżerów: skuteczne zarządzanie zespołem

idea

IDEA SZKOLEŃ

Każdy z nas wykonując swoją pracę ma określone predyspozycje, kompetencje oraz poziom motywacji, które przekładają się na efektywność i jakość tego co robimy. Jedną z ważniejszych umiejętności szefa jest zdolność trafnego określenia wspomnianych parametrów u poszczególnych pracowników w zespole.Adekwatnie do zaobserwowanych różnic szef powinien umieć dobrać optymalny sposób pracy i kierowania każdym ze swoich współpracowników. Dobierając ów optymalny sposób menedżer powinien brać pod uwagę poziom kompetencji i motywacji podwładnego oraz specyfikę delegowanych zadań.

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności określania potrzeb motywacyjnych i rozwojowych poszczególnych członkówzespołu, oraz dostosowywania sposobu kierowania nimi. Nadrzędnym celem jest uzyskiwanie maksymalnego zaangażowania, autonomii i efektywności podległego zespołu.

program

PROGRAM SZKOLEŃ

WZROST ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY
 • Uświadomienie różnic w predyspozycjach, kompetencjach i poziomie motywacji poszczególnych członków zespołu
 • Precyzyjne określenie powyższych parametrów u swoich bezpośrednich współpracowników
 • Charakterystyka różnych stylów zarządzania– macierz Blake &Mouton
 • Uświadomienie potrzeby stosowania różnych metod zarządzania w odpowiedzi na różnice w predyspozycjach i motywacji pracowników
 • Określenie swoich naturalnych predyspozycji i preferowanych metod zarządzania
 • Poznanie różnych sposobów prowadzenia rozmów ze współpracownikami
 • Zapoznanie z modelem GROW do wykorzystania w rozmowach coachingowych
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
 • Trening określania poziomu kompetencji i motywacji pracowników w ćwiczeniach według przygotowanych scenariuszy – nauka w zabawnych i jednocześnie bardzo angażujących warunkach
 • Trening stosowania różnych metod i sposobów zarządzania według przygotowanych scenariuszy – nauka w zabawnych i jednocześnie bardzo angażujących warunkach
 • Trening zastosowania różnych stylów menedżerskich w rzeczywistych sytuacjach uczestników szkolenia (symulacje)
 • Trening przekazywania krótkiego, zwięzłego feedbacku, który ma na celu szybki rozwój kompetencji i wzrost samodzielności
 • Trening efektywnego i motywującego delegowania zadań i prowadzenia regularnych rozmów z pracownikami
korzysci

KORZYŚCIE ZE SZKOLENIA

check Zdobycie umiejętności rozumienia i właściwego określania potrzeb podwładnych

check Umiejętność dobierania optymalnych metod motywowania współpracowników, adekwatnie do ich poziomu kompetencjioraz specyfiki ich pracy

check Uświadomienie sobie swoich mocnych stron i rezerw kompetencyjnych w zarządzaniu ludźmi

check Rozwinięcie umiejętności prowadzenia motywujących i rozwijających rozmów ze współpracownikami

check Podniesienie efektywności delegowania i egzekwowania

check Znaczące zwiększenie skuteczności w zarządzaniu podległym zespołem pracowników

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

trener

Bartłomiej Sapała

Trener, coach i konsultant. Szkoli z zakresu sprzedaży, zarządzania i efektywności osobistej. Prowadzi kompleksowe projekty doradcze w firmach produkcyjnych i handlowych angażując ekspertów wielu dziedzin zarządzania. W przeszłości nauczyciel języka francuskiego, tłumacz i menedżer. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w firmie Decathlon. Po dwuletnim okresie szkolenia we Francji, przez 10 lat rozwijał Decathlon w Polsce jako dyrektor pierwszego sklepu a następnie dyrektor operacyjny. Autor publikacji i współautor książek biznesowych. Prowadzi zajęcia z efektywności osobistej na podyplomowych studiach dla HR BP na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pasjonat sportu, języków obcych i rozwoju osobistego.
Mąż i ojciec, który lubi spędzać czas z rodziną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu napisz: bsapala@biznestor.pl lub zadzwoń +48666304757