Od zarządzania strategicznego do operacyjnego

Szkolenie z zarządzania strategicznego: wizja, misja, cele, strategie i działania operacyjne

idea

IDEA SZKOLEŃ

Menedżer odpowiedzialny za zarządzenie strategiczne to menedżer, którego zadaniem jest odpowiednio szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, przy jednoczesnym utrzymywaniu właściwych relacji pomiędzy założonymi celami strategicznymi a zasobami, które posiada organizacja.

W skutecznym zarządzaniu strategicznym kluczowe jest stworzenie katalogu wytycznych, którymi menedżer będzie się posługiwał przy podejmowaniu decyzji i działań w ramach organizacji. Temu celowi służy określenie fazy rozwoju przedsiębiorstwa, analiza otoczenia i wnętrza firmy, określenie misji, wizji, i celów strategicznych.

Następnym krokiem jest tak zwane kaskadowanie, czyli wyznaczenie celóworaz działań operacyjnych wraz z miernikami i wskaźnikamiich realizacji na poszczególnych poziomach menedżerskich organizacji. Ważne by te cele i działania wpisane były w strategiczne cele firmy, jej misje i wizję. Działanie zgodne z opisanym modelem owocuje po pewnym czasie wytworzeniem charakterystycznej, unikatowej kultury organizacji. Gwarantuje również jej wysoką efektywność i świadomy, spójny rozwój.

program

PROGRAM SZKOLEŃ

WZROST ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY
 • Fazy rozwoju organizacji wg. Greinera – w jakiej fazie jesteśmy?
 • Misja firmy i wizja firmy – kim jesteśmy, co chcemy osiągnąć?
 • Analiza makrootoczenia
 • Analiza strukturalna sektora
 • Analiza silnych i słabych stron firmy
 • Analiza SWOT
 • 4 sytuacje strategiczne
 • Metodyka BalancedScorecard (BSC) w zarządzaniu strategicznym
 • Formułowanie celów zgodnie z metodologią SMART
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
 • Diagnoza dojrzałości strategicznej firmy
 • Opracowanie/ weryfikacja misji i wizji firmy
 • Analiza SWOT – definiowanie szans i zagrożeń w otoczeniu, silnych i słabych stron firmy
 • Analiza SWOT – przeprowadzenie analizy związków pomiędzy otoczeniem a firmą
 • Określenie sytuacji strategicznej firmy
 • Definiowanie celów i przedsięwzięć strategicznych
 • Tworzenie mapy strategii
 • Określenie mierników i wskaźników realizacji strategii
 • Kaskadowanie – określenie celów i działań operacyjnych wpisanych w strategie na poszczególnych poziomach menedżerskich
korzysci

KORZYŚCIE ZE SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

check Będzie potrafił określić, w jakiej fazie rozwoju znajduje się jego organizacja

check będzie wiedział jaka jest istota, etapy i narzędzia zarządzania strategicznego

check będzie wiedział jakie są uwarunkowania oraz bariery skutecznego wdrażania strategii

check będzie potrafił skonstruować misję i wizję przedsiębiorstwa

check będzie potrafił przeprowadzić analizę SWOT swojej firmy i określić modelową sytuację strategiczną firmy

check będzie potrafił określić cele strategiczne firmy

check będzie potrafił stworzyć mapę strategii organizacji

check będzie wiedział jakie są metody monitoringu realizacji celów strategicznych

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

trener

Marek Łukaszewski

Doświadczony menedżer, konsultant biznesowy, coach. Trener z zakresu zarządzania strategicznego, tworzenia modeli biznesowych, przywództwa, zarządzania zmianą, efektywnej współpracy, komunikacji, efektywności osobistej, sprzedaży i negocjacji. Przez wiele lat prowadził Szkołę International House należącą do International House World Organisation – największej na świecie organizacji zajmującej się nauczaniem języków.

Ukończył m.in. Master of Business Administration (The Nottingham Trent University/ Wielkopolska Szkoła Biznesu Poznań), Podyplomowe Studia Coachingu (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa). Posiada certyfikat AssociateCertifiedCoach International CoachFederation. Jest Akredytowanym Ekspertem Funduszy Europejskich. Absolwent Akademii Muzycznej, przez 6 lat był muzykiem w orkiestrze symfonicznej.

Pasjonat sportu: tenis, jogging i brydż. Fan muzyki, zwłaszcza skrzypcowej.

Prowadził szkolenia między innymi dla:
AVON Cosmetics Polska, Dalkia Polska, Egurrola Dance Studio, International House Poland, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Motivation Direct, MPS International Ltd., PSB Mrówka, Schneider Electric Polska, Stainer, Super-Pharm, PSG Top Market, ZM Pekpol Ostrołęka S.A.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu napisz: bsapala@biznestor.pl lub zadzwoń +48 666 304 757