Efektywność w pracy menedżera

Szkolenie z skutecznego zarządzania sobą i zadaniami w czasie

idea

IDEA SZKOLEŃ

Program bazuje naszkoleniu z zakresu efektywności osobistej. Zawiera również wszystkie ważne aspekty i specyfikę pracy menedżera. Główne cele warsztatu to:

 1. Uświadomienie i wzmocnienie zasobów, czyli tego co już wykorzystujemy, żeby skutecznie działać w roli szefa w aktualnej, bardzo wymagającej rzeczywistości.
 2. Pokazanie szerokiego wachlarza zagadnień mających wpływ na efektywność osobistą w pracy menedżera.
 3. Przedstawienie prostych metod i narzędzi podnoszących efektywność, do wykorzystania w łatwy sposób.
 4. Przedstawienie kluczowych zasad niezbędnych do zbudowania efektywnego, indywidualnego systemu organizacyjnego. Zasady te dotyczą skutecznego radzenia sobie z natłokiem spraw dzięki między innymi dobrej organizacji twardego dysku komputera, poczty elektornicznej oraz miejsca pracy.
 5. Zainspirowanie do działania, wzbudzenie motywacji. Często poradzenie sobie z ograniczeniem, realizacja odkładanego na później celu jest kwestią podjęcia decyzji, którą wywołuje właściwy bodziec.
 6. Umożliwienie określenia indywidualnych obszarów rozwojowych oraz zdefiniowanie indywidualnego planu działania. Plan ma mieć na celu poprawę w obszarze, który przyniesie największe korzyści w jak najkrótszym czasie.

Do efektywności osobistej podchodzimy holistycznie, przy czym podczas szkolenia skupiamy się przedewszystkim na sferze zawodowej.

program

PROGRAM SZKOLEŃ

WZROST ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY
 • Przybliżenie kilku ważnych, popularnych koncepcji związanych z efektywnością osobistą:
 • Generowanie wysokiego poziomu energii niezbędnej do efektywnego działania dzięki realizacji kluczowych potrzeb według Tonego Schwartza
 • Idea rozwijania nawyków skutecznego działania
 • Zasady budowania efektywnego systemu organizacyjnego i doprowadzanie zadań do końca
 • Autodiagnoza:
 • Co już potrafię i wykorzystuję by działać efektywnie?
 • Na jakim etapie w procesie podnoszenia swojej efektywności w działaniu jestem?
 • Jakie mam rezerwy?
 • Jak mogę ograniczyć marnotrawstwo czasu i energii w moim życiu, w tym jak ograniczyć prokrastynację?
 • Jakie są moje zawodowe i życiowe priorytety i cele?
 • Strukturalizacja czasu – gry psychologiczne i ich wpływ na efektywność
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
 • Macierz Eisenhowera, przyspieszenie podejmowania decyzji i priorytetyzacja przez pryzmat ważności i pilności zadań
 • Reguła Pareto – 20/80, określanie priorytetów przez pryzmat „zwrotu z inwestycji”
 • „Big rocks first” – wyznaczanie i realizacja ważnych celów zawodowych i prywatnych
 • Zasady efektywnego planowania
 • Praktyczne wykorzystanie popularnych koncepcji w celu usprawniania organizacji pracy i podnoszenia skuteczności realizacji zadań
 • Proaktywność – poszukiwanie skutecznych rozwiązań w trudnych sytuacjach, które dotyczą uczestników szkolenia
 • Przypomnienie zasad skutecznej komunikacji – na przykładach uczesntików:
 • Reguła wzajemności – „Najpierw postaraj się zrozumieć a dopiero potem być zrozumianym”
 • Formułowanie jasnych komunikatów w trudnych sytuacjach
 • Asertywna odmowa i stawianie granic
 • Przypomnienie zasad skutecznego delegowania zadań – na przykładach uczestników.
korzysci

KORZYŚCIE ZE SZKOLENIA

check Główną korzyścią ze szkolenia jest wypracowanie indywidualnych planów działania ukierunkowanych na szybkie podniesienie efektywności i skuteczności w działaniu oraz motywacja do ich realizacji.

check Dla niektórych uczestników szkolenie będzie impulsem do uruchomienia procesu rozwojowego mającego na celu dalsze podnoszenie efektywności w działaniu i czerpanie większej satysfakcji z pracy i z życia.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

trener

Bartłomiej Sapała

Trener, coach i konsultant. Szkoli z zakresu sprzedaży, zarządzania i efektywności osobistej. Prowadzi kompleksowe projekty doradcze w firmach produkcyjnych i handlowych angażując ekspertów wielu dziedzin zarządzania. W przeszłości nauczyciel języka francuskiego, tłumacz i menedżer. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w firmie Decathlon. Po dwuletnim okresie szkolenia we Francji, przez 10 lat rozwijał Decathlon w Polsce jako dyrektor pierwszego sklepu a następnie dyrektor operacyjny. Autor publikacji i współautor książek biznesowych. Prowadzi zajęcia z efektywności osobistej na podyplomowych studiach dla HR BP na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pasjonat sportu, języków obcych i rozwoju osobistego.
Mąż i ojciec, który lubi spędzać czas z rodziną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu napisz: bsapala@biznestor.pl lub zadzwoń +48666304757