Efektywność osobista

Szkolenie ze skutecznego zarządzania sobą i zadaniami w czasie

idea

IDEA SZKOLEŃ

Program prezentowanego szkolenia jest z założenia uniwersalny. To znaczy możliwie najlepiej odpowiada na potrzeby bardzo zróżnicowanych grup uczestników. Są to najczęściej grupy mieszane kobiet i mężczyzn, w różnym wieku, wykonujących różne zawody i znajdujących się wniepowtarzalnych, indywidualnych sytuacjach życiowych. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że szkolenie z efektywności osobistej dla tego typu grup powinno zawierać następujące elementy:

 1. Uświadomienie i wzmocnienie zasobów, czyli tego co już wykorzystujemy, żeby skutecznie działać w aktualnej, bardzo wymagającej rzeczywistości.
 2. Pokazanie szerokiego wachlarza zagadnień mających wpływ na efektywność osobistą.
 3. Przedstawienie prostych metod i narzędzi podnoszących efektywność, do wykorzystania w łatwy sposób.
 4. Przedstawienie kluczowych zasad niezbędnych do zbudowania efektywnego, indywidualnego systemu organizacyjnego. Zasady te dotyczą skutecznego radzenia sobie z natłokiem spraw dzięki między innymi dobrej organizacji twardego dysku komputera, poczty elektornicznej oraz miejsca pracy.
 5. Zainspirowanie do działania, wzbudzenie motywacji. Często poradzenie sobie z ograniczeniem, realizacja odkładanego na później celu jest kwestią podjęcia decyzji, którą wywołuje właściwy bodziec.
 6. Umożliwienie określenia indywidualnych obszarów rozwojowych oraz zdefiniowanie indywidualnego planu działania. Plan ma mieć na celu poprawę w obszarze, który przyniesie największe korzyści w jak najkrótszym czasie.

Do efektywności osobistej podchodzimy holistycznie, przy czym podczas szkolenia skupiamy się przedewszystkim na sferze zawodowej.

program

PROGRAM SZKOLEŃ

WZROST ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY
 • Przybliżenie kilku ważnych, popularnych koncepcji związanych z efektywnością osobistą:
 • Generowanie wysokiego poziomu energii niezbędnej do efektywnego działania dzięki realizacji kluczowych potrzeb według Tonego Schwartza
 • Rozwijanie nawyków skutecznego działania– popularne koncepcje
 • Budowanie efektywnego systemu organizacyjnego i doprowadzanie zadań do końca
 • Autodiagnoza:
 • Co już potrafię i wykorzystuję by działać efektywnie?
 • Na jakim etapie w procesie podnoszenia swojej efektywności w działaniu jestem?
 • Jakie mam rezerwy?
 • Jak mogę ograniczyć marnotrawstwo czasu i energii w moim życiu, w tym jak ograniczyć prokrastynację?
 • Jakie są moje zawodowe i życiowe priorytety i cele?
 • Strukturalizacja czasu – gry psychologiczne i ich wpływ na efektywność
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
 • Macierz Eisenhowera, przyspieszenie podejmowania decyzji i priorytetyzacja przez pryzmat ważności i pilności zadań
 • Reguła Pareto – 20/80, określanie priorytetów przez pryzmat „zwrotu z inwestycji”
 • „Big rocks first” – wyznaczanie i realizacja ważnych celów zawodowych i prywatnych
 • Zasady efektywnego planowania
 • Praktyczne wykorzystanie najpopularniejszych koncepcji i metod usprawniających organizację pracy i podnoszących skuteczność realizacji zadań
 • Proaktywność – poszukiwanie skutecznych rozwiązań w trudnych sytuacjach, które dotyczą uczestników szkolenia
 • Podstawy skutecznej komunikacji – na przykładach uczesntików:
 • Reguła wzajemności – „Najpierw postaraj się zrozumieć a dopiero potem być zrozumianym”
 • Formułowanie jasnych komunikatów w trudnych sytuacjach
 • Asertywna odmowa
 • „Skrzynka narzędziowa” – przedstawienie prostych narzędzi i podpowiedzi podnoszących wydajność pracy (dziennik pokładowy, pomodoro, efekt piły, krzywa REFA, agenda spotkania, raport po spotkaniu, plan działania)
korzysci

KORZYŚCIE ZE SZKOLENIA

check Główną korzyścią ze szkolenia jest wypracowanie indywidualnych planów działania ukierunkowanych na szybkie podniesienie efektywności i skuteczności w działaniu oraz motywacja do ich realizacji.

check Dla niektórych uczestników szkolenie będzie impulsem do uruchomienia procesu rozwojowego mającego na celu dalsze podnoszenie efektywności w działaniu i czerpanie większej satysfakcji z pracy i z życia.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

trener

Bartłomiej Sapała

Trener, coach i konsultant. Szkoli z zakresu sprzedaży, zarządzania i efektywności osobistej. Prowadzi kompleksowe projekty doradcze w firmach produkcyjnych i handlowych angażując ekspertów wielu dziedzin zarządzania. W przeszłości nauczyciel języka francuskiego, tłumacz i menedżer. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w firmie Decathlon. Po dwuletnim okresie szkolenia we Francji, przez 10 lat rozwijał Decathlon w Polsce jako dyrektor pierwszego sklepu a następnie dyrektor operacyjny. Autor publikacji i współautor książek biznesowych. Prowadzi zajęcia z efektywności osobistej na podyplomowych studiach dla HR BP na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pasjonat sportu, języków obcych i rozwoju osobistego.
Mąż i ojciec, który lubi spędzać czas z rodziną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu napisz: bsapala@biznestor.pl lub zadzwoń +48666304757