Budowanie relacji z wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej

Szkolenie z komunikacji i budowania relacji

idea

IDEA SZKOLEŃ

Analiza transakcyjna to część psychologii, która tłumaczy zachowania ludzi. Jest wykorzystywana w zarządzaniu i sprzedaży oraz w celu poprawiania współpracy i zwiększania efektywności organizacji. Osoby, które znają analizę transakcyjną mogą łatwiej wypracować optymalny sposób komunikacji. Potrafią też lepiej rozwiązywać sytuacje konfliktowe ze współpracownikami, klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.Wiedza i umiejętności z zakresu analizy transakcyjnej zwiększa też zadowolenie z życia prywatnego, co dodatkowo angażuje uczestników szkolenia i zwiększa motywację do wdrożenia nabytych umiejętności oraz utrwalenia nowej wiedzy.

Wykorzystywanie analizy transakcyjnej ułatwia budowanie relacji, w których dominuje poczucie bezpieczeństwa i zaufanie.

program

PROGRAM SZKOLEŃ

WZROST ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY
 • Zrozumienie, w jaki sposób wiedza o analizie transakcyjnej zwiększa skuteczność komunikacji.
 • Poznanie założeń analizy transakcyjnej.
 • Wiedza o podziale zachowań na trzy grupy: Rodzic, Dorosły i Dziecko.
 • Świadomość, w jaki sposób możemy podnosić swoją skuteczność korzystając z prawidłowych zachowań Rodzica, Dorosłego i Dziecka.
 • Wiedza o konsekwencjach negatywnych zachowań Rodzica i Dziecka.
 • Poznanie transakcji komplementarnych i skrzyżowanych w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w relacjach z innymi. (Transakcje to sposoby prowadzenia rozmów)
 • Poznanie najważniejszych gier psychologicznych, które pojawiają się w pracy.
 • Świadomość, dlaczego gry psychologiczne utrudniają współpracę.
 • Poznanie metod radzenia sobie z grami psychologicznych.
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
 • Poznanie własnego profilu zachowań z grup Rodzica, Dorosłego i Dziecka – test psychologiczny egogramu.
 • Przećwiczenie metod radzenia sobie z osobami, które sięgają po negatywne zachowania Rodzica i Dziecka.
 • Przećwiczenie wykorzystywania transakcji komplementarnych do skutecznegobudowania relacji w pracy.
 • Przećwiczenie metod radzenia sobie z transakcjami skrzyżowanymi, gdy utrudniają porozumienie i zmniejszają skuteczność pracy.
 • Zdobycie umiejętności redukowania ilości gier psychologicznych w zespole i całej organizacji.
korzysci

KORZYŚCIE ZE SZKOLENIA

check Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i luk kompetencyjnych w komunikacji na podstawie testu egogramu.

check Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy transakcyjnej do zwiększenia skuteczności w komunikowaniu.

check Lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

check Zredukowanie ilości szkodliwych gier psychologicznych i zachowań manipulacyjnych w pracy.

check Poprawa współpracy pomiędzy osobami objętymi szkoleniem.

check Poprawa relacji w pracy i życiu osobistym.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

trener

Bartłomiej Sapała

Trener, coach i konsultant. Szkoli z zakresu sprzedaży, zarządzania i efektywności osobistej. Prowadzi kompleksowe projekty doradcze w firmach produkcyjnych i handlowych angażując ekspertów wielu dziedzin zarządzania. W przeszłości nauczyciel języka francuskiego, tłumacz i menedżer. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w firmie Decathlon. Po dwuletnim okresie szkolenia we Francji, przez 10 lat rozwijał Decathlon w Polsce jako dyrektor pierwszego sklepu a następnie dyrektor operacyjny. Autor publikacji i współautor książek biznesowych. Prowadzi zajęcia z efektywności osobistej na podyplomowych studiach dla HR BP na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pasjonat sportu, języków obcych i rozwoju osobistego.
Mąż i ojciec, który lubi spędzać czas z rodziną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu napisz: bsapala@biznestor.pl lub zadzwoń +48666304757