ABC menedżera – lidera zespołu!

Szkolenie dla menedżerów - pełne zrozumienie roli lidera

idea

IDEA SZKOLEŃ

Słowo menedżer pochodzi od angielskiego „to manage” – zarządzać. Zadaniem menedżera jest więc wypełnianie czterech podstawowych funkcji zarządczych, tj. planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Skuteczność podejmowanych przez menedżera działań i wyniki jakie osiąga zależą od wielu czynników. Do najważniejszych możemy zaliczyć szeroko rozumiane umiejętności, wiedzę i osobowość. Wszystkie trzy aspekty mają wpływ na to na ile ludzie będą menedżerowi ufać i czy będą mieć motywację do podążania za nim. I tu pojawia się drugi istotny termin, z angielskiego „to lead” – przewodzić. Uważamy, że znakomita większość ludzi może z sukcesem wypełniać funkcje zarządcze i czerpać satysfakcję z bycia liderem zespołu.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia tej ekscytującej, a zarazem wymagającej roli.

Część zagadnień ujętych w programie szkolenia może okazać się bardzo pomocna nawet dla doświadczonych menedżerów.

program

PROGRAM SZKOLEŃ

WZROST ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY
 • Osobowość lidera – czym są zdolności przywódcze?
 • Zapoznanie z elementami zarządzania strategicznego takimi jak wizja, misja, wartości firmy
 • Czym jest i w jakich okolicznościach można wykorzystać tzw. „Expose szefa”
 • Okno Johari – znaczenie przekazywania informacji zwrotnej i otwartości na informację zwrotną
 • Zapoznanie się z koncepcją stylów menedżerskich Blake`a & Mouton: różnice, wady i zalety stylu autorytarnego, leseferystycznego, charytatywnego i kooperatywnego
 • Zapoznanie się z koncepcją pozycji życiowych według Analizy Transakcyjnej. Jak to się wiąże z różnymi stylami zarządzania.
 • Zasady prawidłowego delegowania
 • Algorytmy trudnych rozmów z podwładnymi – poznanie kluczowych zasad i metod prowadzenia rozmów w różnych trudnych sytuacjach menedżerskich
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
 • Określenie swoich mocnych stron i atutów, na których mogę oprzeć budowanie autorytetu lidera
 • Przygotowanie własnego „Expose szefa”
 • Przekazywanie informacji zwrotnej pomiędzy uczestnikami szkolenia z wykorzystaniem kilku różnych metod.
 • Analiza swojego zespołu pod kątem potencjału do przyjęcia delegowanych zadań i pełnomocnictwa
 • Trening rozmów w trudnych sytuacjach menadżerskich z pozycji   Ja OK- Ty OK
 • Szefowska odmowa
 • Docenienie
 • Reprymenda
 • Zakomunikowanie trudnej decyzji
korzysci

KORZYŚCIE ZE SZKOLENIA

check Pełne zrozumienie roli menedżera – lidera w organizacji

check Uświadomienie sobie swoich wartości i ich połączenia z wartościami firmy (jeżeli firma ma określone wartości i odwołuje się do nich w zarządzaniu)

check Określenie wartości i zasad, na których chcę budować swój autorytet lidera

checkRozwinięcie umiejętności menedżerskich, takich jak przekazywanie informacji zwrotnych, delegowanie, prowadzenie rozmów w trudnych sytuacjach z użyciem stylu  kooperatywnego, z pozycji Ja Ok – Ty Ok

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

trener

Bartłomiej Sapała

Trener, coach i konsultant. Szkoli z zakresu sprzedaży, zarządzania i efektywności osobistej. Prowadzi kompleksowe projekty doradcze w firmach produkcyjnych i handlowych angażując ekspertów wielu dziedzin zarządzania. W przeszłości nauczyciel języka francuskiego, tłumacz i menedżer. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w firmie Decathlon. Po dwuletnim okresie szkolenia we Francji, przez 10 lat rozwijał Decathlon w Polsce jako dyrektor pierwszego sklepu a następnie dyrektor operacyjny. Autor publikacji i współautor książek biznesowych. Prowadzi zajęcia z efektywności osobistej na podyplomowych studiach dla HR BP na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pasjonat sportu, języków obcych i rozwoju osobistego.
Mąż i ojciec, który lubi spędzać czas z rodziną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu napisz: bsapala@biznestor.pl lub zadzwoń +48666304757