ABC lidera projektu

Szkolenie z zarządzania projektami

idea

IDEA SZKOLEŃ

Lider projektu odgrywa najważniejszą rolę w zarządzaniu projektem. Jest odpowiedzialny za osiągnięcie założonych celów projektu. Kluczowe obowiązki lidera projektu to m.in. ogólne planowanie projektu, ustalenie standardów i zasad, opracowanie jasnych i osiągalnych celów projektu, określenie wymagań projektu, zarządzanie czasem, kosztami, zakresem i jakością. Lider projektu prowadzi spotkania, prezentacje i szkolenia na temat projektu, także współpracuje z klientem i dostawcami. Lider projektu posiada kompetencje społeczne, które wspierają skuteczną pracę zespołu projektowego i współpracę z interesariuszami.

program

PROGRAM SZKOLEŃ

WZROST ŚWIADOMOŚCI I WIEDZY
 • Warunki efektywnej współpracy
 • Rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania projektem
 • Zadania Lidera projektu
 • Kompetencje lidera: społeczne i organizacyjno-zarządcze
 • Cele i warunki brzegowe projektu
 • Budżet projektu
 • Struktura Podziału Pracy WBS
 • Harmonogram Gantt’a
 • Metoda Ścieżki Krytycznej CPM
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Efektywność działań
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
 • Budowanie efektywnego zespołu projektowego
 • Zastosowanie optymalnego modelu zarządzania projektem
 • Skuteczne zarządzanie zespołem projektowym
 • Efektywna organizacja pracy zespołu projektowego
 • Definiowanie celów i warunków brzegowych projektu
 • Określanie budżetu projektu
 • Organizacja spotkań zespołu projektowego
 • Zarządzanie ryzykiem w ramach projektu
 • Ocena efektywności działań
 • Kompetencje społeczne wspierające skuteczne działania Lidera projektu
korzysci

KORZYŚCIE ZE SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

check Będzie wiedział, jakie są uwarunkowania efektywnej współpracy w ramach projektu

check Będzie potrafił zbudować efektywny zespółprojektowy

check Będzie wiedział, jakie są modele zarządzania projektem i jaki model jest optymalny w kontekście swojej organizacji

check Będzie wiedział, jakie są zadania Lidera projektu

check Będzie potrafił skutecznie zarządzać zespołem projektowym

check Będzie potrafił zorganizować pracę zespołu projektowego

check Będzie potrafił zdefiniować cele i warunki brzegowe projektu

check Będzie wiedział jak zbudować budżet projektu

check Będzie wiedział, na czym polega organizacja spotkań zespołu projektowego

check Będzie wiedział, na czym polega zarządzanie ryzykiem ocena efektywności działańw ramach projektu

check Podniesie kompetencje społeczne niezbędne do skutecznegopełnienia funkcji Lidera projektu

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

trener

Marek Łukaszewski

Doświadczony menedżer, konsultant biznesowy, coach. Trener z zakresu zarządzania strategicznego, tworzenia modeli biznesowych, przywództwa, zarządzania zmianą, efektywnej współpracy, komunikacji, efektywności osobistej, sprzedaży i negocjacji. Przez wiele lat prowadził Szkołę International House należącą do International House World Organisation – największej na świecie organizacji zajmującej się nauczaniem języków.

Ukończył m.in. Master of Business Administration (The Nottingham Trent University/ Wielkopolska Szkoła Biznesu Poznań), Podyplomowe Studia Coachingu (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa). Posiada certyfikat AssociateCertifiedCoach International CoachFederation. Jest Akredytowanym Ekspertem Funduszy Europejskich. Absolwent Akademii Muzycznej, przez 6 lat był muzykiem w orkiestrze symfonicznej.

Pasjonat sportu: tenis, jogging i brydż. Fan muzyki, zwłaszcza skrzypcowej.

Prowadził szkolenia między innymi dla:
AVON Cosmetics Polska, Dalkia Polska, Egurrola Dance Studio, International House Poland, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Motivation Direct, MPS International Ltd., PSB Mrówka, Schneider Electric Polska, Stainer, Super-Pharm, PSG Top Market, ZM Pekpol Ostrołęka S.A.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu napisz: bsapala@biznestor.pl lub zadzwoń +48 666 304 757